0410-201 50
Byggservice

Introduktion

Daikin Europe står i spetsen för innovation inom uppvärmning och kylning, en nyckelroll i att skapa en hälsosammare inomhusmiljö. Med fokus på ren luft och energieffektivitet, definierar de marknadsstandarden. Därför är de pionjärer som leder oss mot en grönare framtid. Dessutom är dem ”Ledande inom klimatteknik och en förnybar framtid!”

Historik och Framsteg

Sedan starten 1924 har Daikin varit pionjärer inom klimatteknologi och hållbarhet. Nästan ett sekel senare, inför firandet av sitt 100-årsjubileum 2024, står det klart att deras tradition av innovation är lika stark idag som då. Dessutom, fortsätter deras engagemang för framtidssäkra lösningar att skapa imponerande milstolpar i branschen.

Innovation och Hållbarhet

Daikins globala närvaro i hem och företag belyser deras omfattande påverkan. Med kylningssystem som minskar koldioxidutsläpp och energieffektiva värmelösningar omvandlar de luftenergi till värme och kyla. Således, driver de övergången till ett kolfritt samhälle och bidrar till en hållbar framtid.

Engagemang för Globala Miljöförbättringar

Daikins engagemang sträcker sig utöver produkter; de är aktiva förespråkare för global miljöförbättring. Genom att främja förnybar energi och en hållbar livsstil, visar de vägen för andra att följa. Dessutom, deras insatser för ett hälsosammare samhälle är ett bevis på deras djupa engagemang för planetens välbefinnande.

 

Produkter och Tjänster

Efter nästan hundra år av kontinuerlig utveckling, står det klart att Daikin kommer att fortsätta att leda utvecklingen av inomhusmiljöer. Med deras grund i innovation och hållbarhet, kommer de utan tvekan att forma framtiden för klimatteknik.

Avslutning och Framtidsutsikter

Daikins nästan hundraåriga resa präglas av ständig strävan efter teknologiska framsteg och kundnöjdhet. Med en stark grund i innovation och hållbarhet fortsätter Daikin att forma framtiden för hur vi skapar och upprätthåller optimala inomhusmiljöer.

Byggservice

FAQ

Hur bidrar Daikins produkter till låga koldioxidutsläpp?

Daikins avancerade kylningssystem minimerar koldioxidutsläpp genom att optimera energianvändningen och använda hållbar teknik.

Vilka initiativ tar Daikin för att främja hållbarhet?

Daikin främjar hållbar utveckling genom energieffektiva produkter, stöd för förnybar energi och hållbara affärspraktiker.

Vad kan vi förvänta oss från Daikin i framtiden?

Daikin förbinder sig till ständig innovation och kommer att fortsätta att erbjuda miljövänliga produkter som bidrar till en kolfri framtid och höjer global livskvalitet.

För våra kunders säkerhet

ENERGI GAS SVERIGE

gasinstallation

Trelleborgs rörservice är medlemmar i branchorganisationen Energi Gas Sverige. Trelleborgs rörservice har behörighet att utföra och arbeta med installationer av EG typgodkända gasapparater, spisar och restaurangapparater för matlagning.

VVS-AUKTORISATION

saker vatten

Trelleborgs rörservice är ett auktoriserat VVS-företag och är medlemmar hos Säker Vatten AB.

INSTALLATÖRSFÖRETAGEN

installators foretagen

Trelleborgs rörservice är medlemmar hos Installatörsföretagen som är en branch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom kyla, rör, industrirör, ventilation, och teknisk isolering.