0410-201 50
Byggservice

Introduktion

Sedan 1923 har CTC, en framträdande tillverkare av värmeprodukter, etablerat sig som en ledare i branschen. Dessutom, med rötterna djupt förankrade i Småland, har företaget expanderat sin verksamhet globalt och ständigt fokuserat på miljöansvar.

Säkerhet och Kvalitetsstandarder

I alla sina tillverkningsprocesser prioriterar CTC högsta säkerhet och kvalitet. Genom att strikt följa ISO-9001-standarder för kvalitetssäkring och ISO-14001 för miljöledning, understryker de sitt engagemang för hållbar utveckling. Följaktligen garanterar dessa åtaganden att CTC:s produkter inte bara är effektiva utan även hållbara.

Miljöansvar och Återvinning

För att ytterligare stärka sitt miljöansvar, ger CTC aktivt ut information om hur man återvinner deras produkter och uppmuntrar till korrekt avfallshantering. Dessutom främjar dessa initiativ en minskad miljöpåverkan och stöder en cirkulär ekonomi.

Karriärmöjligheter och Företagskultur

Genom att betona vikten av innovation och hållbarhet, erbjuder CTC karriärmöjligheter som främjar både personlig och professionell utveckling samt teamwork. Vidare återspeglas deras långa tradition av innovation i deras kontinuerliga strävan att förbättra sina produkter och processer.

Kundsupport och Resurser

För att ytterligare stödja sina kunder, erbjuder CTC omfattande kundstöd, inklusive registrering av garantier och en välutvecklad FAQ-sektion på deras webbplats. Dessutom tillhandahåller de resurser för professionella, vilket effektivt underlättar samarbete inom branschen.

Avslutning

Slutligen, med en stolt tradition som sträcker sig tillbaka till 1923, fortsätter CTC att vara en föregångare inom hållbara värmeprodukter. Genom att kombinera tradition med innovation och ett starkt miljöengagemang, står CTC väl rustade att möta framtida utmaningar.

Byggservice

FAQ

Hur säkerställer CTC kvaliteten på sina värmeprodukter?

Genom att följa ISO-9001-standarder för kvalitetssäkring, säkerställer CTC att alla deras produktionsprocesser kontinuerligt övervakas och kontrolleras, vilket garanterar högsta möjliga kvalitet.

Vad gör CTC för att minska sin miljöpåverkan?

Genom att vara certifierade enligt ISO-14001-standarder för miljöledning, tillhandahåller CTC omfattande information och resurser för återvinning av sina produkter, vilket bidrar till effektiv avfallshantering och minskad miljöpåverkan.

Vilka möjligheter finns för att engagera sig i CTC:s arbete?

Intresserade kan besöka CTC:s webbplats för att utforska lediga jobb och lära sig mer om företagets värderingar och arbetskultur, vilket erbjuder olika möjligheter för professionell utveckling inom ett teamorienterat och innovativt arbetsklimat.

För våra kunders säkerhet

ENERGI GAS SVERIGE

gasinstallation

Trelleborgs rörservice är medlemmar i branchorganisationen Energi Gas Sverige. Trelleborgs rörservice har behörighet att utföra och arbeta med installationer av EG typgodkända gasapparater, spisar och restaurangapparater för matlagning.

VVS-AUKTORISATION

saker vatten

Trelleborgs rörservice är ett auktoriserat VVS-företag och är medlemmar hos Säker Vatten AB.

INSTALLATÖRSFÖRETAGEN

installators foretagen

Trelleborgs rörservice är medlemmar hos Installatörsföretagen som är en branch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom kyla, rör, industrirör, ventilation, och teknisk isolering.